“จงลุกขึ้นชาวไลบีเรีย จงลุกขึ้น”

“จงลุกขึ้นชาวไลบีเรีย จงลุกขึ้น”

อย่าให้เราเน้นที่การเมืองเป็นหลัก แต่ให้พิจารณาว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในฐานะคนไลบีเรียเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของเรา ประเทศของเรากำลังจม — เราไม่ควรปล่อยให้เธอผิดหวังให้เรามุ่งเน้นไปที่กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ ความไม่เห็นแก่ตัว ความรับผิดชอบ และสร้างระบบที่ลึกซึ้งสำหรับการตรวจสอบและถ่วงดุลประเทศของเรากำลังร้องขอความช่วยเหลือ — เราไม่ควรปล่อยให้เธอผิดหวังอย่าปล่อยให้อำนาจ ความโลภ การทุจริต การเลือกที่รักมักที่ชัง ลัทธิชนเผ่า และความอิจฉาริษยาขัดขวางความก้าวหน้าของเราที่จะประสบความสำเร็จ เราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราละทิ้งความแตกต่างและมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายร่วมกันเท่านั้น

ประเทศของเรากำลังขอร้อง

ให้ประสบความสำเร็จและมีจุดมุ่งหมาย — เราไม่ควรทำให้เธอผิดหวังให้เรามุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรของเราเพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นได้โดยปราศจากอคติในการพัฒนาประเทศและชีวิตของผู้คนประเทศของเราจะภาคภูมิใจ – เราไม่ควรทำให้เธอผิดหวังขอให้พวกเราทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานหนัก และอย่าปล่อยให้มันเหลือเพียงไม่กี่อย่าง การทำงานหนักทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จ เราควรยอมรับการพัฒนาจากพันธมิตรของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเจรจาต่อรองผลประโยชน์ที่เพียงพอซึ่งจะทำให้ประเทศและประชาชนของเราเจริญรุ่งเรืองประเทศของเราจะผลิตผล – เราไม่ควรทำให้เธอผิดหวังให้เรานำผู้เชี่ยวชาญของเราออกมาวางกลยุทธ์ในการสร้างและระบุบริษัทที่ร่ำรวยอย่างแท้จริง และค่อยๆ ปลูกฝังพวกเขาในด้านต่างๆ ของประเทศเพื่อสร้างงานและพัฒนาสภาพแวดล้อม และไม่หลอกล่อให้มีการต่อรองกับพันธมิตรของเราเพื่อทำให้ทรัพยากรทั้งหมดของเราหมดลงและปล่อยให้เราว่างเปล่าโดยเปล่าประโยชน์ ควรส่งเสริมการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะในท้องที่ที่มีระบบคมนาคมขนส่งเพียงพอ

ประเทศของเราจะพึ่งพาตนเอง – เราไม่ควรปล่อยให้เธอผิดหวัง

ให้เราทำให้การศึกษาระดับประถมศึกษา

เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในกระบวนการเรียนรู้ แนะนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้รู้จักการออกเสียงเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านและนำแนวคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างจริงจัง เราควรสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมให้มากขึ้น

ประเทศของเราจะเก่ง – เราไม่ควรทำให้เธอผิดหวังให้เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสุขภาพของเราสมบูรณ์ด้วยการเข้าถึง ราคาไม่แพง และการดูแลที่มีคุณภาพ ระบบสุขภาพของเราควรส่งเสริมความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การสร้างและดำเนินการตามกฎระเบียบและนโยบายที่มีอำนาจจะกำหนดมาตรฐานที่ดีและแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพที่ดีให้กับระบบสุขภาพของเราอย่างแน่นอน กฎระเบียบที่เกี่ยวพันกับจริยธรรมควรเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินโครงการหรือโครงการทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ ระบบสุขภาพควรส่งเสริมยาป้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันโรคหรือภาวะทางการแพทย์ ตัวอย่าง ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ การคัดกรองความดันโลหิตสูง และวิธีการให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่สาธารณชน ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นระบบ เราสามารถดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้หากเราวางแผนอย่างดี

คนของเราจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ – เราไม่ควรทำให้พวกเขาผิดหวังให้เราสนับสนุนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพซึ่งจะให้คุณภาพชีวิตและสร้างถนนที่เหมาะสมด้วยการบำรุงรักษาที่เพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าถึงช่องทางบริการเพื่อการเติบโตและการพัฒนา

คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี – เราไม่ควรทำให้พวกเขาผิดหวังให้เราผนึกกำลังและสามัคคีเพื่อยกระดับไลบีเรียและตัวเราเอง ข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่า “ตัวละครที่มีคุณค่า”

credit : xhandjob.net auctionmoola.com favrauddesign.com lafamillemasse.com goldstimul.com fairtidecharters.com fashionaims.com zaufanafirma.net brushandpalette.net faceintheshroud.com